ติดต่อเรา : contact us

เครื่องดื่มผงสกัดจากหัวปลีกล้วย 100% ตราคุณย่า
Pure Beverage from 100% Banana Blossom Powder, Grand Mom Brand

รู้ก่อนสมัคร : Learn more to registered

     การซื้อสินค้า ผู้ซื้อจะต้องมีรหัสคนแนะนำ (ในการอธิบายครั้งนี้หมายถึงรหัสผู้แนะนำชั้นที่ 1) โดยนำไปกรอกลงในช่อง “รหัสคนแนะนำ” (ตอนสมัครสมาชิก) จึงจะสามารถสมัครสมาชิกและสร้าง Username , password และรหัสแนะนำของตนเองได้ ต่อจากนั้นให้ไปที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยกรอก Username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบและเลือกซื้อสินค้า ซึ่งผู้ซื้อจะได้ส่วนลดทันที่ 10 % (15บาท) โดยคิดจากราคาข้างกล่อง 150 บาท (คงเหลือราคากล่องละ 135 บาท) พร้อมกันนั้นจะมีเงินเข้าบัญชีเของผู้ซื้อ 10 % (15 บาท) เข้าบัญชีเจ้าของรหัสผู้แนะนำชั้นที่ 1 จำนวน 6.66 % (10 บาท) เข้าบัญชีเจ้าของรหัสผู้แนะนำชั้นที่ 2 จำนวน 3.33 % ( 5 บาท) เข้าบัญชีเจ้าของรหัสผู้แนะนำชั้นที่ 3 จำนวน 2.67 % (4 บาท) เข้าบัญชีเจ้าของรหัสผู้แนะนำชั้นที่ 4 จำนวน 2 % (3 บาท) เข้าบัญชีเจ้าของรหัสผู้แนะนำชั้นที่ 5 จำนวน 1.34 % ( 2 บาท) เข้าบัญชีเจ้าของรหัสผู้แนะนำชั้นที่ 6 จำนวน 0.67 %(1 บาท) ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นไปโดยอัตโนมัติตามระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินรายได้ของท่านด้วยตนเองได้ตลอดเวลา หากมีความประสงค์ที่จะถอนเงินก็สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นกัน 
     สรุปง่ายๆ ให้ดูความสัมพันธ์ครอบครัว 7 ชั้น ดังนี้ ปู่ทวด ทวด ปู่ พ่อ ลูก หลาน เหลน ยกตัวอย่างเช่น เหลนซื้อ เหลนได้ลด 15 บาท และ ได้เงินเข้าบัญชี 15 บาท ในขณะเดียวกันหลานจะได้ 10 บาท , ลูกจะได้ 5 บาท , พ่อจะได้ 4 บาท, ปู่จะได้ 3 บาท , ทวดจะได้ 2 บาท , ปู่ทวดจะได้ 1 บาท คนเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้ง ปู่ทวด, ทวด, ปู่, พ่อ, ลูก, หลาน, เหลน ได้ในเวลาเดียวกัน และไม่จำกัดจำนวน กล่าวคือท่านสามารถที่จะเป็นสมาชิกได้หลายครอบครัวโดยไม่จำกัด และอยู่ในสถานะต่างๆได้โดยไม่จำกัดเช่นกัน

     When buying our products, the buyer needs be given a 7-digit code by another person who has bought our product before (1st level recommender; more will be discussed later) by specifying the “recommender’s code” in the “Code suggested” field when registering an account on our website on the bottom of the page. After the account is registered, click “Menu” (on top right of the page) and then click “Login” and fill in your Username and Password to log in to the system. When buying our products, logged in users will get a 15% (15 Baht) discount off the original price of 150 Baht, while earning 15 Baht into his/her account. Meanwhile, the buyer’s recommender (the owner of the “recommender’s code”; 1st level recommender) will earn 6.66% (10 Baht) into his/her account. 2nd level recommender will earn 3.33% (5 Baht) 3rd level recommender will earn 2.67% (4 Baht) 4th level recommender will earn 2% (3 Baht) 5th level recommender will earn 1.34% (2 Baht) 6th level recommender will earn 0.67% (1 Baht). The calculations and pay outs are processed automatically by a computer. The buyer can always check their balance, and if they wishes to withdraw the shares from their account they can do so independently. 
     The relationship between each levels of recommender can be summed up using a family tree analogy. For instance, let us look at the following line of relationships: Great grandfather -> Great grandmother -> Grandfather -> Father -> Son -> Grandson -> Great grandson. To demonstrate this concept, with this analogy in mind, when a “Great grandson” buys a product, they will get 15% (15 Baht) discount and earn 15 Baht into their account. Meanwhile a “Grandson” will earn 10 Baht, a “Son” will earn 5 Baht , a “Father” will earn 4 Baht, a “Grandfather” will earn 3 Baht , a “Great granmother” will earn 2 Baht, a “Great granfather” will earn 1 Baht t. In this system, a single buyer can take on as many “roles” as they would like in a given time; they can be a part of as many “families” as they want, and can have many varying “roles” in each different “families” that they belong to.


วิธีการถอนเงิน

1. คลิกเมนู (menu) ส่วนแบ่ง (share)
2. ดูยอดเงินที่ถอนได้
3. คลิกติดต่อเรา (contact us)
4. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยในช่อง “เรื่อง” (Subject) ให้กรอกว่า “แจ้งถอนเงิน” และบอกยอดเงินที่จะถอน ในช่อง “รายละเอียด” (Description) หมายเหตุ : การถอนเงินต้องถอนขั้นต่ำตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป
5. คลิกที่ “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ”
6. คลิก “ส่ง” (Send)

Method to withdraw your shares.

1. Click on “menu”. Then, under menu, click “share”.
2. Check your balance for the amount that can be withdrawn.
3. Click “contact us”.
4. Fill in the information in all boxes. In “Subject”, write “Withdrawal Request” and specify your withdrawal amount in “Description”. NOTE: Minimum amount allowed for each withdrawal is 300 Baht.
5. Tick the box below “Description”.
6. Click “Send”.
7. Note that the minimum amount allowed for each withdrawal is 300 Baht.

ตรวจสอบรหัสพัสดุ

เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย คลิก website thailandpost CLICK