ติดต่อเรา : contact us

เครื่องดื่มผงสกัดจากหัวปลีกล้วย 100% ตราคุณย่า
Pure Beverage from 100% Banana Blossom Powder, Grand Mom Brand

สรรพคุณ : properties

เพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่ และลดน้ำตาลในเลือดให้กับคนทั่วไป
Increase breast milk
Lower blood suger in humans

วิธีดื่ม : How to drink

แช่ 1-2 ซอง ในน้ำร้อน 1 แก้ว ( 250 CC.) ประมาณ 15-20 นาที วันละ 3 ครั้ง ( ครั้งละ1-2 ซอง ) ดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น

Drinking method : Soak 1-2 sachet in a cup of hot water (250 CC.) Approximately 15-20 minutes drink 3 time s a day. ( 1 time 1-2 sachet ) Drink it hot or cold.